Formularz rejestracyjny

Witamy w formularzu rejestracyjnym Q Securities S.A.

  • Poprzez formularz możesz złożyć wniosek o zawarcie:
    1. Umowy ramowej, która umożliwi Ci zdalny kontakt z Q Securities i składanie dyspozycji w naszym systemie na zasadach określonych w Umowie Ramowej oraz Regulaminie świadczenia usług zdalnie przez Q Securities S.A.
    2. Umowy świadczenia usług maklerskich Q Securities, która umożliwia przyjmowanie i przekazywanie oraz wykonywanie zleceń w Q Securities na zasadach określonych w Umowie świadczenia usług maklerskich oraz Regulaminie świadczenia usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych oraz Regulaminie świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Przygotuj dwa skany dokumentów. Będziesz musiał załączyć je do formularza.

W celu weryfikacji tożsamości przygotuj:

  • czytelne skany lub zdjęcia obu stron ważnego dowodu osobistego
  • czytelne skany lub zdjęcia drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego Twoje zdjęcie, imię i nazwisko oraz numer PESEL (np. paszport, prawo jazdy).

Jeśli jesteś osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce po wypełnieniu formularza otrzymasz na wskazany adres poczty elektronicznej wzory Umów i Regulaminów Q Securities wraz z informacjami o usługach Q Securities, które otworzysz za pomocą hasła przesłanego poprzez SMS na numer telefonu wskazany do kontaktu z Q Securities.

W przypadku innych osób niż osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Polski zapraszamy do kontaktu z naszymi Ekspertami ds. Sprzedaży w celu zawarcia Umowy

Po weryfikacji danych przez pracowników Q Securities otrzymasz informację jak zalogować się do naszego systemu Domu Maklerskiego, kopię zawartych Umów na wskazany adres poczty elektronicznej oraz hasło do odszyfrowania plików na numer telefonu komórkowego.

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza prosimy o zapoznanie się z załączonymi do formularza dokumentami tj. wzorami Umów, Regulaminami oraz informacjami o usługach świadczonych przez Q Securities.

Oświadczam, że: